Obory

 • Lesní hospodářství a myslivost
 • Ochrana životního prostředí
 • Ochrana přírody a krajiny
 • Přírodní rezervace, národní parky, chráněné krajinné oblasti
 • Zpracování dřeva
 • Zpracování papíru
 • Zpracování potravin
 • Vodní hospodářství
 • Odpadové hospodářství
 • Zemědělská výroba
 • Ekonomika a řízení
 • Regionální rozvoj
 • Geografie – Biologie – Energetika
 • Marketing - Mezinárodní obchod … a další